Skoda 135Gli osataulukko (English below chart/Deutsch unter Tabellen)

Tämän taulukon tarkoituksena on esittää Skoda 135Gli:n erikoisempia osia ja niiden saatavuutta. Auto on ollut maassamme varsin harvalukuinen ja sen maahantuonti aikanakin oli jonkinlaisia osan saanti ongelmia. Tässäkin tapauksessa on monesti vertailtava osia muista autoista eli Renaultista tai Volvoista (300-400- sarjat). (Most injection/Electrical parts You an find from Renault (1point injection models (5-9-11-19?) or Volvo 300-400 series./Die meisten Elektronische/Einspritzung Teile Sie finden von die Marke Renault (5-9-11-19?) oder Volvo 300-400 series)
Mutta taulukosta selviää osat, niiden numerot ja saatavuus.(lista on ote Skoda 135Gli historiikista/oppaasta) Katso lisää, kohdasta Lisätietoja osista. See more below, in section Lisätietoja osista part numbers. Siehe mehr unter, Teilenummer
Oikealla olevassa kuvassa liitoskappaleessa 1 on yhde lambdalle. Osa 2 on katalysaattori ja osa 3 on Walkerin (ei saatavilla) erikoisvalmistama pakoputki. Amerikkalaisvalmisteisessa tarvikekatalysaattorissa on yhde myös lambdalle ja tähän sijoitettuna lambda-anturi kestää huomattavasti kauemmin..
Sivun alalaidassa läpileikkaus ja osien sijoittelu autoon.
Below is an section considering car and parts location.
Unter ist ein Durchschnitt von Skoda 135Gli/Ric
Lambda-anturi on Titaani anturi ja 3-johtoinen. Zirkonium anturi ei toimi.
Esimerkiksi NTK Japan 11014T18 (johdot punainen valkoinen musta.) Anturi NTK sivuilla. Osaa saatavana mahdollisesti myös Facet merkkisenä. Varmistakaa, ettö TITAANI ANTURI

Lambda-anturin kytkentä: Signaali (musta) kytketään liittimen kohtaan C (tietokone/Ecu), punainen kohtaan A (+) ja valkoinen kohtaan B (-). Edellä mainitussa tapauksessa. Lisätietoa sähköpostilla/Email.

Suositellaan käyttämään vanhaa liitintä. Katso kuva
In this chart is shown parts, partnumbers and where to find. Most part dealers are located in Finland, but You can find partdealer also in Your country. Lambdasond is Titanium type. Sensor at NTK webpages. Sensor maybe also mady by Facet. Make sure it is Titanium.
Lambda connection: Signal to computer/Ecu add to C, red to A (+) and white to B (-). Only on NTK example, with other sonds may colours be different. More infomation, email.
Use old connector. See picture
In diesen Tabellen gibt es Teile, Teilenummer und wo es diesen Teilen gibt. Fast alle Verkäufer liegt in Finnland aber doch Sie sie in Ihren Land funden können. Lambda-sonde ist Titanium type. Sonde im NTK Webseite. Sensor vielleicht auch also vonFacet hergestellt. Fragen Sie dass es ist TITANIUM Sensor.
Lambda-rüstung: Signal nach Ecu=C, Rot zu A (+) und Weiss zu B (-). Diese ist gültig nur NTK, mit anderen Sonde kann farben anders sein. Siehe Bild
Mehr information, email.
Lisätietoa osista:
135 Bendix/Renix mallien varaosakuvastosta selviää suurilta osin osien numerot, valmistajat ja niiden tyyppi-/tuotenumerot. Valmistaja- ja tuotetiedoilla pääsee vertailemaan korvaavia osia. Lisätietoa löytää Skoda <=> Renault vertailusta (ks. alempaa).
135 Bendix/Renix sparepart catalogue you can find sparepartnumbers, manufacturer, type, and product infomation. With these information you be able to find replacement parts for your car. More help you can find from Skoda <=> Renault partnumber list, see below.
Es gibt in der Ersatzteile Katalog Information über teilenummer, xxxx und Produkte infromation. Mit diesem Information Sie können neue andere Teile zu Ihren Auto finden. Mehr Hilfe Sie finden in Skoda <=> Renault Teiletabellen (unter).
135GLi varaosasia /135GLi Spareparts / 135GLi Erstazteile
135Si,Li,Gli,RiC varaosaluettelo/ 135Si,Li,Gli, RiC partlist/ 135Si,Li,Gli,RiC Ersatzteile Katalog:
135Gli osanumerot+Renault numerot/135Gli part numbers+Renault numbers/135Gli Teilenummer+Renault nummers:
Letkujen kytkennät/Connection of hoses/Rüstungen:,
Tunnistinletkujen (alipaine-, tuuletus yms.) kytkennät (Control hoses (vacuum, air etc.)/xxxx(Vakuum, Luft usv.)
Polttoaineletkujen kytkentä (Fuel hoses/Kraftstoff)
Polttoainepumppu sähköinen: Walbro 5611 (Electr. fuel pump, Elektr. Kraftsoffpumpe)
Katso kuva/See picture/Siehe Bild)
Sytytystulppa tehtaan:xxxxx suositellaan NGK BCPR5ES (häiriönpoisto ja toimii hyvin) (Sparkplug/Zündkerze, NGK=better, modern/besser, modern), Bosch=Factory, from 80´s/Werke, altmodisch)
Mekaaninen polttoainepumppu on sama kuin Skoda Favorit 1987-91 autoissa ns. vanhempi malli kolmella pultilla. Varaosanumero 115945020 (vain Suomi)
Mechanical fuelpump is same as in Skoda Favorit (1987-91) cars, pump is older model with 3 bolts. Sparepart number above is valid in Finland only.
Mechanische Benzinpumpe ist gleich mit Benzinpumpe des Skoda Favorit (Bj. 1987-91, ältere Modelle mit 3 Schrauben. Ersatzteilnummer vorne ist leider gültig nur in Finnland.
Bendix/Renix ECU kytkennät/Bendix/Renix ECU Connection/Bendix/Renix ECU Rüstungen:,
ECU napakytkennät (ECU Connection/ECU Rüstungen)
Bendix/Renix laitteiston kytkantäkaavio (Connection diagram for Bendix/Renix -Schaltbild)
Lisätietoa osista/Information about parts/über Teile