Skoda 135Gli Bendix/Renix ohjausyksikön navat

Skoda 135Gli Bendix/Renix ECU connection ports

Skoda 135Gli Bendix/Renix ECU Kontaktpolen
1.Maadoitus / Ground / Erd

2.Maadoitus / Ground / Erd

3.Napa 15 /port 15 / Pol 15

4.Akku/napa 30 /Accu/port 30/Akku Pol 30

5.Tuuletusventtiili /Ventilation ventil / Ventilation Ventil

6.Polttoainepumpun rele / Fuelpump relay / Kraftstoffpump Relais

7.Tehorele / Power relay / Leistung Relais 8.Vapaa / Free / Frei

9.Vapaa / Free / Frei

10.-

11.Kierrosluvun anturi / Sensor for RPM / Drehzahlsensor

12.Vapaa / Free / Frei

13.Läpän asennon anturi / Throttle position sensor / Drosselklappe Sensor

14.Seosanturi / Mixture sensor / Gemischsensor

15.Moottorin lämpöanturi / Engine heat sensor / Motor Thermosensor

16.Paineanturi / pressuresensor / Pressuresensor

17.Paineanturin maadoitus /Ground for pressuresensor / Erde für Pressuresensor

18."Tieto" napa / "Information" Port / "Information"

19.Syöttö /B+/ /Input B+ / Input B+

20.Vapaa / Free / Frei

21.Ruiskutus / Injection / Einspitzung

22.Vapaa / Free / Frei

23.Läppien säätömoottori taakse / Throttle motor backward / Drosselklappe Motor "zurück"

24.Läppien säätömoottori eteen / Throttle motor forward / Drosselklappe Motor vorwärts

25.läppien katkaisin (kiinni) / Throttle switch (off) / Drosselklappe Schalter (zu)

26.Vapaa / Free / Frei

27.Sytytys / Ignition / Zündung

28.Kierroslukuanturi / Sensor for RPM / Drehzahlsensor

29.Signaali käyn.moott. / Signal from starter / Signal aus Anlasser

30.Vapaa / Free / Frei

31-Läppien asennon anturi / Throttle position sensor / Drosselklappe Sensor

32.Anturien maadoitus /Ground for sensors/ Erde für Sensors

33.Paineanturi (signaali) / Pressuresensor (signal) / Pressuresensor (signal)

34.Vapaa / Free / Frei

35. CO-tunnistin=Lambda / Lambda-sensor / Lambda-sensor

Bendix/Renix laitteiston kytkantäkaavio (Connection diagram for Bendix/Renix -Schaltbild)

Katso myös alla oleva / See also below / Siehe unter auch

100.Ohjainyksikkö /ECU/ECU

101.Moottorin lämpötunnistin /Engine heat sensor /Motor Thermosensor

102.Ruiskutuselementti / Injection / Einspritzung

103.Seosanturi /Mixture sensor / Gemischsensor

104.CO-tunnistin=Lambda / Lambda-sensor / Lambda-sensor

105.-----

106.Paineanturi / pressuresensor / Pressuresensor

107.Läppien asennon anturi / Throttle position sensor / Drosselklappe Sensor

108.Etuvastus/ /Vorwiederstand

109.Polttoainepumpun rele / Fuelpump relay / Kraftstoffpump Relais

110.Tehorele / Power relay / Leistung Relais 8.Vapaa / Free / Frei -

111.Polttoainepumppu /Fuelpump /Kraftstoffpump

112.Tuuletusventtiili /Ventilation ventil / Ventilation Ventil

113.Sulakerasia / Fusebox / Sicherung

114.Sytytys / Ignition / Zündung

115.Testauspistoke D2 / Test D2

116.Testauspistoke D1 / Test D1

118.Kierroslukuanturi / Sensor for RPM / Drehzahlsensor

119.Maadoitus / Ground/ Erd